Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

Základne informácie