Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia časti stavby na mäsovýrobu

Základne informácie