Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA

Základne informácie