Skupinová kanalizácia a ČOV pre účelové združenie obcí Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce

Základne informácie