Skladovanie a výdaj LPG na ČSMP Šaľa - Galantská

Základne informácie