Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – zmena IV. etapy

Základne informácie