Skládka odpadov Rakovice, Úprava odpadov pred skládkovaním

Základne informácie