Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz

Základne informácie