Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (zmena č. 6)

Základne informácie