Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Vetva G

Základne informácie