Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. - I.etapa Bratislava

Základne informácie