Rekonštrukcia a dobudovanie lyžiarskeho areálu Žilina - Strážov

Základne informácie