Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmeny a doplnky č. 2

Základne informácie