Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena

Základne informácie