Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Základne informácie