Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

Základne informácie