Program výroby karosériových plechov VSŽ Košice

Základne informácie