Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 - 2027 s výhľadom do roku 2030

Základne informácie