Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Holíč 2023 – 2027 s platnosťou do roku 2030

Základne informácie