Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žitavany na programové obdobie 2021-2026

Základne informácie