Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lodno- aktualizácia-2020-2029

Základne informácie