Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Koš 2021-2030

Základne informácie