Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2024-2030

Základne informácie