Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027

Základne informácie