Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty Čertovica II. a III.etapa-kanalizácia a ČOV

Základne informácie