Prístavba k skladovej hale č. 829

Základne informácie