Priemyselný park pre automobilovú výrobu - Záhorie

Základne informácie