Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Základne informácie