Polyfunkčný súbor BCT 2, bytové domy

Základne informácie