Polyfunkčný komplex PORTUM, Bratislava

Základne informácie