Polyfunkčný komplex Čerešne 5

Základne informácie