Polyfunkčný komplex Čerešne 2

Základne informácie