Polyfunkčný dom na Bazovej ulici

Základne informácie