Polyfunkčný dom Galantská cesta Dunajská Streda

Základne informácie