Polyfunkčný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory

Základne informácie