Polyfunkčný blok CPR-A, Bratislava

Základne informácie