Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb

Základne informácie