Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava

Základne informácie