Polyfunčný súbor BCT 1, Bytové domy

Základne informácie