Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Základne informácie