Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027

Základne informácie