Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021

Základne informácie