Oznámenie o stretegickom dokumente Obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stretégia - 2030

Základne informácie