Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja"

Základne informácie