Osadenie moriacej vaničky na odmorovanie súčiastok technologických liniek

Základne informácie