Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka

Základne informácie