Obytný súbor 400 b.j., Galvaniho ul., Bratislava

Základne informácie