Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa

Základne informácie