Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na území mesta Trebišov

Základne informácie