Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni

Základne informácie